bestuurders kant het raam gaat half open onder het rijden en na veel gehannes met de raam schakelaar gaat hij weer dicht en na 20 keer blijft het raam ook dicht

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.